دربارۀ ماری

من مریم هستم. سازنده زیورآلات‌ دست‌ساز "ماری".

چند سال پیش به این نتیجه رسیدم باید تصاویر ذهنی‌م و به اتفاقات ملموس تبدیل کنم؛
تا شاید بتونم ازش درآمدی داشته باشم.
با همکاری رضا (همسرم) وبسایت و صفحه ای در اینستاگرام راه انداختیم و شروع کردیم.
خیلی تلاش کردم، بارها ناامید شدم، از نو شروع کردم و باز بی حرکت ایستادم.
چشمهام و باز کردم و دیدم هزار روز از جایی که شروع کردم فاصله دارم.
تا امروز که دست‌سازهای من روی انگشتهای زیبای یک دختر کرد در مریوان،
توی دستهای دختری در کنار تالاب میناب هرمزگان، یا خیلی دورتر تا دستهای یک مادر در لوزان سوییس برای هدیه به دخترش رفته و من اینجا،
در شمالی ترین نقطه ی ایران همچنان دنبال راهی تازه، ایده ای نو و تبدیلش به اتفاقی که شما دوست خواهید داشت.
منتظر محصولات تازۀ "ماری" باشید.
google-site-verification=uUYLYH2NQEkyhf4Ohl_COloTWIuoNVpGbvt3rK6kih4